Bysjöstrand Ekoby Årsstämma den 5 oktober kl. 15-17, 2020

Informationsträff i Understenshöjden

“Ställ om. Växla ner. Flytta hem.” I skrivande stund ligger snö och isar på Bysjön i Dalarna, även om vintern i denna tid av klimatförändringar varit ovanligt snöfattig, även här. Vid den östra stranden av Bysjön, det är där vi bygger vår ekoby, som...

Vinterfilm från Bysjöstrand

Välkommen att ta del av vår film från Bysjöstrand! Under höst och vinter har Johannes Graf, Södra Dalarna TV, jobbat med oss för att få till film och bildunderlag på hur det ser ut på vår Bysjöstrand-plats idag. Filmen ger en fantastisk vy över sjösystemet, över...

2019-12-13 Inbjudan till Bysjöstrands första Julfest

Fredagen den 13 december på Gästis i Grangärde inbjuder vi till Bysjöstrands första Julfest. Traditioner ska man fira tillsammans och vad vore bättre än att tidigt starta traditioner ihop. Vi hoppas att vi därför får en kul och trevlig kväll ihop som blir starten på...

2019-12-13 Presentation av Ekobyplanen

Fredagen den 13 december i Sockenstugan i Grangärde presenterar vi under ”högtidliga former” vårat förslag på Ekobyplan. Detta är första gången som vi presenterar helheten och våra samlade idéer och tankar. Vi hoppas att många av Er som är intresserade av Bysjöstrand...