Vid Bysjöns strand

Gemensam projektblogg för Bysjöstrands ekoby

Upptäck Bysjöstrand: Välkommen till en Lärresa i Hållbart Byabyggande!

Av: Erik Berg
Postat under: Aktiviteter | Nyheter | Omställning
5 October, 2023
Upptäck och forma Bysjöstrand under hösten och våren! Nu bjuder vi in till en inspirerande lärresa i hållbart byabyggande, ledd av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg. Vi utforskar ämnen som tillitskultur, hållbar livskvalitet, lokal matproduktion, demokrati, lokalekonomi i studiecrirkelns format.

Bysjöstrand står inför en spännande tid när avtalet med Ludvika kommun är på väg att signeras, och de första spadtagen för ekobyn kommer närmare. Men innan byggandet påbörjas, tar vi redan nu ett stort steg mot att skapa den hållbara gemenskapen som kommer att forma Bysjöstrand. Vi bjuder in dig till en inspirerande lärresa där vi tillsammans utforskar och bygger den sociala byn.

Vad kan du förvänta dig?

Denna lärresa, som står öppen för alla, består av åtta möten, varav två är fysiska närträffar och sex är onlineträffar. Vi söker ett tiotal deltagare som är villiga att engagera sig i hela processen, men det finns också möjlighet att delta som gäst vid enskilda tillfällen. Under resans gång kommer vi att utforska en mängd ämnen som är centrala för byabyggandet, inklusive:

Tillitskultur och cirkulärt lärande: Vi utforskar hur relationer och tillit är nyckeln till hållbara bygder och hur lek och umgänge bygger grunden för gemenskapen.

Meningsfull omställning och hållbar livskvalitet: Vi ifrågasätter det moderna samhällets syn på produktion och konsumtion och letar efter nya meningsbärande berättelser.

Jordnära visioner och lokala kretslopp: Vi granskar varför samhället har hamnat i en återvändsgränd och hur lokal matproduktion kan vara en del av lösningen.

Demokratisk kultur och självorganisering: Vi diskuterar rätten till självbestämmande och hur lokal beslutsfattande kan stärka gemenskapen.

Lokalekonomi och cirkularitet: Vi undersöker hur ekologisk hälsa och social tillit kan sätta gränser för ekonomin och gynna både bygd och samhälle.

Hållbar energi och byatänk: Vi tänker lokalt när det gäller energiproduktion och hur bygden kan dra nytta av kretsloppstänk.

Socialt byggande och mångfald: Vi knyter ihop allt och utforskar hur mångfald och kreativitet kan forma den sociala byn.

Vem leder lärresan?

Ingrid och Nikolas Berg, erfarna ekopedagoger och författare till boken “Framtidens by,” kommer att vara dina guider på denna spännande resa. De har lång erfarenhet av att utveckla och leda kurser i samarbete med olika organisationer och är även engagerade i Bysjöstrands utveckling.

Låt oss tillsammans bygga en hållbar framtid i Bysjöstrand. Bli en del av denna lärresa och bidra till skapandet av en unik och blomstrande ekoby med en stark kulturell gemenskap. Vår gemensamma resa börjar med ett online förmöte den 23 oktober, och vi ser fram emot att välkomna dig till Bysjöstrand!

För mer information och anmälan, besök hemsidan för studiecirkeln och ta det första steget mot en hållbar framtid. Vi ser fram emot att utforska och bygga tillsammans med dig!