Lisa Fröbel

Lisa Fröbel

Ordförande i Bysjöstrand Ekoby ek. för. och projektledare

Tel: +46 70-336 02 22
E-mail: lisa@4eu.se

 

Per Skoog

Per Skoog

Styrelseledamot, ansvarig skog, miljö, skötsel

Tel: +46 70-252 55 64
E-mail: pskoog@telia.com

Erik Berg

Erik Berg

Arkitekt, projektstöd

Tel: +46 70-302 25 74
E-mail: erik@egnahemsfabriken.se

 

Kontaktpersoner

Thomas Fröbel

Thomas Fröbel

Styrelseledamot, kassör.

Tel.: +46 73-040 08 33
E-mail: thomas@4eu.se

Samarbeten

Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna är viktiga samarbetspartners till oss. Med deras stöd kommer studenter inom ekologiska byggprogrammet att göra studentarbeten för att hjälpa oss att se utanför traditionellt byggande. De ska också kunna ge oss forskningsbaserade fakta på det vi vill göra vid Bysjöstrand.

Inobi är ett tvärdisciplinärt företag i samhällsbyggnadssektorn, verksamt utifrån visionen att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. Projekt och uppdrag spänner från avancerade forskningslaboratorier och utbildningsmiljöer till ekobyar och byggemenskaper. Inobi har sedan 2015 i egen regi drivit utveckling och utbyggnad av Tångeröds Ekoby på Tjörn. Vid sidan av uppdrag och egenutvecklade projekt bedriver Inobi en kontinuerlig FoU-verksamhet. De senaste åren med fokus på resiliens, sociala byggprocesser, innovativa kretslopp, mötesplatsteori och ekotektur. 

Ludvika kommun är en av Bysjöstrands Ekobys samarbetspartners, som medverkar i projektgruppen

Vår kontakt och samarbetspart är Johanna Ingre som är planeringschef i Ludvika kommun.

Tel.: 0240-86793
E-mail: johanna.ingre@ludvika.se

Inspire4EU. Under många år har Lisa Fröbel bla arbetat med EU-policy och -projekt samt lokal och regional utvecklingspolicy i Sverige, Bryssel och på andra internationella arenor.

 
Södra Dalarne TV. Johannes är en prisbelönad filmare från Saxdalen. Till vardags driver han Södra Dalarne TV och har ett stort intresse för Grangärdebygdens kultur, historia och framtid. E-mail: sodradalarne@gmail.com
SödradalarneTV på FB