Lisa Fröbel

Ordförande i Bysjöstrand Ekoby ek. för. och projektledare

Tel: +46 70-336 02 22
E-mail: lisa@4eu.se

 

Per Skoog

Styrelseledamot, ansvarig skog, miljö, skötsel

Tel: +46 70-252 55 64
E-mail: pskoog@telia.com

Erik Berg

Arkitekt, projektstöd

Tel: +46 70-302 25 74
E-mail: erik@egnahemsfabriken.se

 

Kontaktpersoner

Thomas Fröbel

Styrelseledamot, kassör.

Tel.: +46 73-040 08 33
E-mail: thomas@4eu.se

Samarbeten

Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna är viktiga samarbetspartners till oss. Med deras stöd kommer studenter inom ekologiska byggprogrammet att göra studentarbeten för att hjälpa oss att se utanför traditionellt byggande. De ska också kunna ge oss forskningsbaserade fakta på det vi vill göra vid Bysjöstrand.

Bygden är ett arkitektkooperativ med fokus på samhällets omställning. Vi utformar välgestaltade, regenerativa och socialt inkluderande byggda miljöer i alla skalor. Bygden arbetar med organisationer, privatpersoner och projekt som även de eftersträvar hållbar samhällsutveckling och hållbara praktiker, på landsbygden och i staden.

Ludvika kommun är en av Bysjöstrands Ekobys samarbetspartners, som medverkar i projektgruppen

Inspire4EU. Under många år har Lisa Fröbel bla arbetat med EU-policy och -projekt samt lokal och regional utvecklingspolicy i Sverige, Bryssel och på andra internationella arenor.

 
Södra Dalarne TV. Johannes är en prisbelönad filmare från Saxdalen. Till vardags driver han Södra Dalarne TV och har ett stort intresse för Grangärdebygdens kultur, historia och framtid. E-mail: sodradalarne@gmail.com
SödradalarneTV på FB