Vi bygger ett bättre land vid Bysjöns strand

Här vid stranden av Bysjön i södra Dalarna bygger vi en ekoby tillsammans. För att forma en bättre värld, ett bättre sätt att leva, en plats i samklang med sitt sammanhang, som möter framtidens utmaningar. Livskvalitet och omställning för alla. Se områdesplan och tomter här!

 

IntresseanmälanKontakt

Ställ om.

Växla ner.

Flytta hem.

Bysjöstrand är beläget strax söder om Grangärde och sundet som förbinder Bysjön och Björken. Öster om området reser sig Korsnäsberget, västerut breder Bysjön ut sin vattenspegel. Vi befinner oss i södra dalarna, 20 minuter med bil från centrala Ludvika. Bergslandskap i hjärtat av Sverige.
 
Här vid stranden bygger vi en ekoby tillsammans. För att forma en bättre värld, ett bättre sätt att leva, en plats i samklang med sitt sammanhang, som möter framtidens utmaningar. Livskvalitet och omställning för alla.
 
Området omfattar totalt 3 hektar detaljplanelagd fastighetsmark. Fullt utbyggt siktar vi på att ha någonstans omkring 40-80 bostäder i byn, med en levande knutpunkt i bymittens kulturhus och kretsloppskvarter. Allt kommer växa fram över tid, med start för utbyggnaden av områdets vägar sommaren 2020.

Här finns plats. Bli vår granne!

Vi är en grupp nybyggare som utformar ekobyn tillsammans, en del med rötter på bygden, andra inflyttande från andra ställen. Vill du också bo nära vatten, natur, kultur och gemenskap? I Grangärdebygden finns fantastiska förutsättningar för en härlig livsmiljö utifrån en helhetssyn kring natur, människa och social gemenskap.

Tag gärna del av vår ekobyplan där vi samlat våra tankar så här långt. Besök vår blogg för att hänga med i det som händer. Du är alltid välkommen att ringa eller mejla.

Häng gärna med oss på facebook också!

Baserat på erfarenheter från fem decennier av ekobyar.

Vi bygger vidare på erfarenheter från många fina bygg- och boendeinitiativ under flera decennier i Sverige, Tyskland, Holland och på andra platser i världen.

Internationellt följer vi plattformen Intentional Communities och i Sverige uppskattar vi mycket det nationella nätverket för ekobyar, Ekobyarnas riksorganisation.

Idag finns nya möjligheter för människor att organisera sig tillsammans för att uppföra bostäder, antingen som beställare eller som deltagare i det praktiska byggandet. Vi är medlemmar i föreningen för byggemenskaper och deltar aktivt i de svenska initiativen för ett nytt socialt byggande.

I likhet med många andra ekobyar drivs vi i Bysjöstrand av en vilja av att vara delaktiga i vår närmiljö och knyta ihop kretslopp på lokal och nära nivå. En drivkraft är möjligheten att både kunna urskilja och påverka förutsättningarna för vår försörjning – och dess konsekvenser.   

Fyra vägar till att bo i Bysjöstrand:

Vilka står bakom projektet?

Initiativet till Bysjöstrands ekoby togs av Grangärdebygdens Intresseförening (GBI), en ideell bygdeförening för boende i Grangärde med omnejd.

GBI satte ihop en arbetsgrupp tillsammans med engagerade privatpersoner, representanter från lokalt näringsliv och Ludvuika kommun.

Ur samarbetet växte mer konkreta planer och så bildades Bysjöstrand Ekoby  (ekonomisk förening) som nu ansvarar för att driva utbyggnaden av området i form av en ekoby.