Vi är olika, med olika intressen och olika förutsättningar. Vi vill att Bysjöstrand ska präglas av mångfald. Därför behöver det finnas flera vägar till att kunna bo och bygga i Bysjöstrand. Till vår ekoby kan du komma som hyresgäst, eller som självbyggare, som husköpare eller som deltagare i en byggemenskap. Du kan komma hit själv eller tillsammans med andra, med en klar egen idé eller öppen för att pröva och lära nytt – Bysjöstrand formar vi tillsammans. Ta del av den första av de fyra vägarna här!

Bygg ett eget hus

1. Bygg ett eget hus på en av områdets tomter.

För dig som vill skaffa en egen tomt i ekobyn och bygga ett genomtänkt ekologiskt hus, finns alla möjligheter att göra detta i Bysjöstrand. Tomterna i vår ekoby kan bebyggas både av enskilda, familjer och grupper, med små hus, stora hus och klungor av hus.

I några avseenden eftersträvar vi sammanhållen gestaltning för att få till en bra helhet, men över lag ges samtidigt självbyggare i Bysjöstrand stora friheter i utformningen. Utgångspunkten är vars och ens förmåga att vilja skapa något bra och vackert och att fatta kloka beslut utifrån eget förnuft och det engagemang för lokal och global miljö som vi delar med varandra.

Ekobyplanen och detaljplanen bildar ett gemensamt paraply för utformning och innehåll.

De redan fastighetsindelade tomterna i Bysjöstrand är omkring 1500-1800 kvm stora och lämpar sig därför väl för dig som vill bygga flera bostäder på en tomt. Men fastigheterna kan även delas i mindre tomter.

Mer information för dig som vill bygga själv:

Flytta in i ett färdigt ekohus

Foto från referensobjekt i Tångeröds ekoby, Inobi Arkitekter

2. Köp ett ekohus

Ekobyföreningen har tillsammans med arkitekt tagit fram hustyper anpassade till den karaktär vi vill åstadkomma i området. Våra typhus har en genomarbetad ekoprofil och är genomgående baserade på trä som stomme och konstruktionsmaterial.

Genomgående används giftfria material och färger, inga plastskikt eller plastfärger nyttjas. Invändiga väggar lerputsas eller målas med äggoljetempera i jordnära kulörer. Ytterväggar slamfärgas.

För friskluftventilationen används smarta ventilationsfönster i trä.

Planlösningarna är ljusa med genomgående siktlinjer och rumssamband. Bostäderna är samtidigt yteffektiva för att undvika onödiga kvadratmeter.

Hyr en bostad i Bysjöstrand

Planering pågår för olika typer och storlekar av hyresbostäder i Bysjöstrand.

3. Hyr en bostad

Att bo i hyresrätt är bekvämt och tryggt – och här i Bysjöstrand även hållbart och socialt. För dig som vill hyra din bostad istället för att bygga eller köpa planerar vi för hyresrätter i olika storlekar i området.

Hyresbostäderna i Bysjöstrand kommer liksom övriga bostadstyper i området återfinnas på olika platser i ekobyn. Bostäderna uppförs av olika byggaktörer och förmedlas både via ekobyföreningen och via de byggande aktörernas egna kanaler.

När planeringen av hyresrätterna kommit längre kommer vi berätta mer om profil och utformning av dessa här via hemsidan – tillsvidare är du välkommen att påverka de hyresrätter som planeras genom att göra en intresseanmälan.

Delta i en byggemenskap

4. Delta i en byggemenskap

“En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,
låter bygga och senare använder en byggnad.”

(Definition från svenska Föreningen för Byggemenskaper, vars hemsida finns här. Bysjöstrands ekoby samarbetar aktivt med föreningen)

Genom att samverka tillsammans med andra som också önskar en bostad i Bysjöstrand ges förutsättningar att beställa bostäder i form av en bostadsrättsförening eller kooperativ hyresrättsförening.

En erfaren projektlots vägleder er genom byggprocessen och det finns möjlighet att finansiera er planering med ett projektstöd från Boverket.

Läs mer om byggemenskaperna i Bysjöstrand:

Byggemenskap Bysjöstrand

Byggemenskap Bysjöstrand verkar för att bygga små markbostäder för äldre samlade i ett hus nära ekobyns mitt.

Kontakt / intresseanmälan