Se alla tomter i Bysjöstrand här!

På vår kombinerade illustrationsplan och tomtkarta (nedan) kan du läsa mer om förutsättningarna för respektive tomt i området.

Fastigheter och tomter
Saxhyttan 4:485 Saxhyttan 4:486 Saxhyttan 4:484 Saxhyttan 4:475 Saxhyttan 4:476 Saxhyttan 4:477 Saxhyttan 4:478 Saxhyttan 4:479 Saxhyttan 4:494 Saxhyttan 4:493 RESERVERAD Saxhyttan 4:492 Saxhyttam 4:491 Saxhyttan 4:483 Saxhyttan 4:482 Saxhyttan 4:481 Saxhyttan 4:480 Saxhyttan 4:487 Saxhyttan 4:488 Kretsloppskvarteret Kulturkvarteret

Saxhyttan 4:485

Saxhyttan 4:486

Saxhyttan 4:484

Saxhyttan 4:475

Saxhyttan 4:476

Saxhyttan 4:477

På öster sida om den norra bygatan ligger fastigheten Saxhyttan 4:477. Tomten omfattar 1826 kvadratmeter.

DELBAR: Ja, tomten kan styckas i flera delar eller bebyggas med flera bostäder.

BYGGRÄTT: Tomten får bebyggas med XXX kvm (fotavtryck)

BELASTNINGAR: Tomten belastas inte med några servitut.

ANDEL AV SAMFÄLLIGHET: XXX %

Saxhyttan 4:478

Saxhyttan 4:479

Mitt i området. Närmast bycentrum, busshållplats och badplats ligger fastigheten Saxhyttan 4:479.

Tomten omfattar 1814 kvadratmeter och kan passa extra bra för bostäder där närhet till kommunikationer och service är särskilt viktigt.

Klicka här för att läsa mer om fastigheten på en egen sida!

DELBAR: Ja, tomten kan styckas i flera delar.

BYGGRÄTT: Tomten får bebyggas med XXX kvm (fotavtryck)

BELASTNINGAR: Tomten belastas inte med några servitut.

Saxhyttan 4:494

Mitt i området. Närmast bycentrum, busshållplats och badplats ligger fastigheten Saxhyttan 4:479. Tomten omfattar 1814 kvadratmeter och kan passa extra bra för bostäder där närhet till kommunikationer och service är särskilt viktigt.

Klicka här för att läsa mer om fastigheten på en egen sida!

DELBAR: Ja, tomten kan styckas i flera delar.

BYGGRÄTT: Tomten får bebyggas med XXX kvm (fotavtryck)

BELASTNINGAR: Tomten belastas inte med några servitut.

Mitt i området. Närmast bycentrum, busshållplats och badplats ligger fastigheten Saxhyttan 4:479. Tomten omfattar 1814 kvadratmeter och kan passa extra bra för bostäder där närhet till kommunikationer och service är särskilt viktigt.

Saxhyttan 4:493

RESERVERAD Saxhyttan 4:492

Saxhyttam 4:491

Saxhyttan 4:483

Saxhyttan 4:482

Saxhyttan 4:481

Saxhyttan 4:480

Saxhyttan 4:487

Saxhyttan 4:488

Kretsloppskvarteret

Kulturkvarteret