Upplevelsedagarna 2-5 juli 2022

Välkommen till våra Upplevelsedagar vid Bysjöstrand i Grangärde, Dalarna, i början av juli 2022! Vi samlas under 3-4 dagar perioden 2-5 juli för att i kreativa former umgås, samtala, skapa och reflektera tillsammans inför byggandet av Bysjöstrands Ekoby.

På den här sidan kommer vi publicera hela programmet inom kort, och det är även här du anmäler dig, via anmälningsformuläret längre ned på sidan!

FRÅGOR?

Kontakta Johanna Almqvist vid frågor om det praktiska arrangemanget:
E-POST: almqvistjohanna_@hotmail.com
TEL: 072-2226477

 

– Nu är det hög tid att vi ses! Vi behöver umgås, prata, visionera, samlas kring lägerelden och skapa våra framtida livsmiljöer och boenden, med minsta möjliga klimatavtryck och största möjliga plats för liv!

Vi kommer under dessa dagar att skapa ihop, ta del erfarenheter och klokskaper, lyfta frågeställningar och träffa byggexperter och arkitekter.

Kom med hela familjen – barn och unga måste ju självklart också vara del av att bygga vår by!

Om du är lite äldre så passar detta även dig mycket bra. Arkitekten Kerstin Kärnekull är en av de som närvarar och delar med sig av erfarenheter kring hur vi tillsammans kan bygga bostäder för äldre med gemenskap.

Vi ses 2-5 juli!

Lisa Fröbel

ordförande Bysjöstrands ekobyförening

Lär känna bygden, planera för framtiden!

 

Bysjöstrands blivande ekoby är belägen i ett naturskönt område på östra sidan av sjön Bysjön i Grangärde socken, Ludvika kommun, i södra Dalarna. Men vad är detta egentligen för bygd och plats? Vilket sammanhang hamnar ekobyn i? Vad innebär det att bo och leva här? Det är vad upplevelsedagarna skall avslöja.

PROGRAM

Vi jobbar hårt på att få klart det fullständiga och färdiga programmet, under vecka 23. Vi kommer publicera det här inom kort!

  Workshop 1:  De gemensamma rummen (söndag 3 juli)

  I den här workshopen på lördagen arbetar vi med idéer för ekobyns gemensamma rum, mötesplatser och offentliga miljöer. Två kreativa timmar där vi med hjälp av metoden Medskapande Design gräver ner oss i både gestaltning och funktioner, under ledning av arkitekten Erik Berg från Egnahemsfabriken. (2 timmar)

   

  Workshop 2: Sociala projektformer (söndag 3 juli)

  • Del 1: att skapa hus genom byggemenskap. En av flera möjliga vägar till bostad i Bysjöstrand går via deltagande i en av områdets byggemenskaper. Vad innebär detta i praktiken och hur går det till att planera, genomföra och finansiera en byggemenskap? Vilka platser på Bysjöstrand kan passa för denna projektform? (1 timme)

   

  • Del 2: Finansiering och Andelsmedlemskap. I del 2 av workshop 2 fokuserar vi på boendekostnader och ekonomiska kalkyler. Vi går igenom förutsättningar och möjligheter för att finansiera ett boende i Bysjöstrand utifrån olika scenarion. (pågår 1 timme)

   

  Workshop 3:  Seniorboende och särskilda boenden

  Efterfrågan på bostäder för äldre är stort. Idéerna kring hur detta kan realiseras är många. Kerstin Kärnekull har mångårig erfarenhet av att bygga för och med äldre och delar med sina av sina erfarenheter och samtalar kring hur vi kan bygga lämpliga bostäder för äldre vid Bysjöstrand. (2 timmar)

  Workshop 4: Tiny Houses och organiserat självbyggeri

  Bo bra på liten yta, bygg ditt eget tinyhouse eller åstadkom ett större hus genom eget arbete. Bygg själv men i organiserad form där du har stöd och hjälp av andra. Självbyggeri är ytterligare ett spår till bostad i ekobyn, hur det kan gå till att bygga sitt eget hus i Bysjöstrand samtalar vi om i denna workshopen. (2 timmar)

   

  Workshop 5: Odling, kretslopp och hälsa

  Kretsloppstänkandet är vägledande i planeringen för Bysjöstrand, med ett gestaltat lokalt avloppssystem, energisystem och gemensamma och enskilda odlingar. Kretsloppet är även viktigt i hela Grangärdebygden. I denna workshopen fokuserar vi på ekobyns och bygdens kretslopp, och vi kommer bland annat höra ”Slaktar-Stinas” erfarenheter och visioner kring ett holistiskt och regenerativt jordbruk och levnadssätt. (pågår 2 timmar)

   

  Workshop 6: Entreprenörskap, arbete, kulturkvarteret

  I den här workshopen fokuserar vi på jobb och företagande, både inom Bysjöstrands Ekoby men också på arbetsmarknaden i lokalområdet och regionen. Vilka arbetsgivare och arbetsplatser finns? Vilka nya företag behövs och kan startas? Hur kan vi arbeta med sociala innovationer? Hur kan nytt entreprenörskap bli motorer för lokal utveckling och omställning? Hur kan kulturkvarteret i Bysjöstrand användas för era idéer? Samtalet fortsätter! (pågår 2 timmar)

  Bygg ihop direkt!

  För er som anländer till lördagen (2/7) inbjuder vi till ett gemensamt skapande i ett byggevent, där vi både planerar och snickrar ihop på Bysjöstrand.

  Om det blir en grillplats, långbord eller en hel geodetisk kupol – det bestämmer vi utifrån hur många av er som föranmäler att ni kan vara med under lördagen.

  Dagen avslutas på Bysjöstrands fina bad & grilludde med bad och annat skoj ihop.

  ANMÄLAN

  Gör din anmälan genom nedanstående formulär! Deltagande på Upplevelsedagarna är kostnadsfritt och din anmälan är inte bindande, men dock viktig för att vi skall kunna planera för alla aktiviteter. Vi behöver din anmälan senast den 25 juni.

  [ninja_form id=2]

  ARRANGÖRER

  Vi som bjuder in till dessa Upplevelsedagar är styrelsen för Bysjöstrand Ekoby Ekonomisk Förening. Vi samarbetar nära och tätt ihop med Ludvika kommun. Genom vårt pågående projekt kring socialt bo och byggande deltar även kommunen och kan svara på en mängd frågor på plats.

  Grangärdebygdens Intresseförening (GBI) är en av initiativtagarna kring Bysjöstrands Ekoby. Här finns mycket kompetens och kuriosa kring bygdens och platsens identitet, historia och föreningsliv. Passa på att samtala med dessa kunniga bybor.

  Medfinansiärer är: Region Dalarna, Boverket, Brunnsviks Folkhögskola, Vinnova, EU