Här kan du lämna in intresseanmälan till bostäder, tomter och byggemenskaper i Bysjöstrands ekoby, och även bli medlem i föreningen. Fylla gärna i formuläret så detaljerat du kan så hjälper du oss att matcha dina intressen mot områdets förutsättningar! Din intresseanmälan medför inga förbindelser eller åtaganden för din del. Du kommer att bli kontaktad av  ekobyns designgrupp.

Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna är viktiga samarbetspartners till oss. Med deras stöd kommer studenter inom ekologiska byggprogrammet att göra studentarbeten för att hjälpa oss att se utanför traditionellt byggande. De ska också kunna ge oss forskningsbaserade fakta på det vi vill göra vid Bysjöstrand.

Inobi är ett tvärdisciplinärt företag i samhällsbyggnadssektorn, verksamt utifrån visionen att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. Utgångspunkten är en nyfiken och kunskapsintegrerande metodik i en organisation med korta avstånd, där olika specialist- och yrkeskompetenser arbetar tillsammans. Genomgående är en strävan att gå bortom traditionella organisationsformer och -roller och ta ansvar för helheten genom att länka ihop de olika stegen i planerings- och byggkedjan, från behov till bygge. Projekt och uppdrag spänner från avancerade forskningslaboratorier och utbildningsmiljöer till ekobyar och byggemenskaper. På Inobi finns Sveriges första professionella Byggemenskapsledare och företaget har sedan 2015 i egen regi drivit utveckling och utbyggnad av Tångeröds Ekoby på Tjörn. Vid sidan av uppdrag och egenutvecklade projekt bedriver Inobi en kontinuerlig FoU-verksamhet. De senaste åren med fokus på resiliens, sociala byggprocesser, innovativa kretslopp, mötesplatsteori och ekotektur. Inobi grundades 2011 och har idag 20 anställda.

Erik Berg är arkitekt med inriktning mot ekotektur och hållbara livsmiljöer, och det är han som är ansvarig arkitekt för Bysjöstrand från Inobis sida.