Konferensen Platser och Byar som bygger, 21 november 2022

Varmt välkommen till vår konferens ”Platser och Byar som bygger!” som genomförs tillsammans med Ludvika Kommun, ByggDialog Dalarna och Bysjöstrand Ekoby!

Konferensens tema är hur lokalsamhället kan vara katalysator för ett hållbart och hälsofrämjande bo och byggande.

Hur kan kommuner och regioner stärka samarbetet med lokalsamhället för att driva hållbar lokal utveckling? Vad kan offentliga aktörer göra för att förstärka lokala initiativ och handlingskraft? Hur kan vi gemensamt öka den demokratiska påverkansmöjligheten på vår gestaltade livsmiljö? – Dessa frågeställningar, och många fler, tar vi upp under dagen. Programmet kommer bland annat innehålla exempel på byar som driver lokalt utvecklingsarbete i olika delar av Sverige och framtidsspaningar utifrån pågående arbete med gestaltad livsmiljö och forskning kring platsutveckling.

VILL DU DELTA?

Anmälan görs via ByggDialog Dalarna här: https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/ 

NÄR: 21 november 2022, tid 09.00 – 15.30

PLATS: Dalarnas Science Park, Borlänge, lokal Christoffer

ÖVRIGT: Föranmälan är obligatoriskt, vi bjuder på lunch och fika under dagen.

 

Vi vänder oss till Er som:

 

  • Vill veta mer om Tillsammansbyggande
  • Är kommunalt ansvariga för samhälls- och detaljplanering samt byggfrågor i kommunerna.
  • Kommunala byggbolag och privata entreprenörer som vill ha mer kunskap kring socialt och idéburet bo och byggande.
  • Tillhör det regionala stödsystemet och arbetar aktivt med innovation och lokal mobilisering.
  • Forskar eller studerar frågor med bärighet på gestaltad livsmiljö, social innovation och entreprenörskap samt hållbart bo och byggande.
  • Arbetar med lokal och regional utveckling, både inom offentlig och privat sektor samt som aktiv inom civilsamhället.
  • Vill tillhöra eller tillhör en startargrupp för Tillsammansbyggande.

Vi kan bygga våra bygders framtid tillsammans!

 

PROGRAM

Välkommen att ta del av det fullständiga programmet nedan och via länken: Platser och Byar som Bygger_Inbjudan-20221111

En del av en resa

Konferensen är en del av den pågående Förstudien kring Socialt Byggande i Dalarna som genomförs av Ludvika Kommun och som delfinansieras av Europeiska Regionalfonden.

Konferensen är en del av forskningsprojektet Bygatan (med finansiering av Vinnova) som drivs av Föreningen för Byggemenskaper. Bygatan undersöker möjligheterna att stärka den idéburna byggsektorn och öka mångfalden av byggaktörer och boendemiljöer