Fakta om Grangärdebygden

Samhällsservice idag
Befolkningsstruktur och population
Näringsliv och företagande
Socioekonomiska fakta

Bild: Plätten – Odla i Gemenskap

Pågående ekoprojekt

Ekologisk profil och starkt engagemang är redan tydligt i flera verksamheter inom
Grangärdebygden. Med vår hjälp har vi sedan några år kommunala betesdjur (kossor) som betar våra åkrar, bidrar med fantastiskt naturbeteskött till våra offentliga kök samt är en kunskapskälla för barnen i våra förskolor och skola.

Vi har också ett odlingsprojekt, ”Odla i gemenskap”, där odlingsintresserade samlas på den så kallade ”Plätten”.  Det har blivit en fantastisk mötesplats, inramad av ätbara grödor och vackra växter. Här hålls byafester ett par gånger per år under vår-sommar och höst. Just nu pågår ett projekt där intresserade har samlats med målet att etablera ett andelsjordbruk, som ska kunna förse en utökad befolkning med ännu mer ekologiska grönsaker, förädling och kanske även köttproduktion.

Byutveckling och social samvaro

I byarna i Grangärdebygden har vi ett föreningsliv som engagerar många. I likhet med många andra uppskattar vi förstärkning och nytt engagemang. Idag finns aktiva föreningar inom bland annat …

Historisk tillbakablick

Grangärde är en tätort i Ludvika kommun och kyrkbyn i Grangärde socken i södra Dalarna, ungefär 20 kilometer nordväst om Ludvika. Grangärde ligger på ett näs mellan sjöarna Bysjön och Björken. Bebyggelse visar att det har varit ett centrum i en bergsmansbygd med gamla anor.

Grangärde sockens gamla namn är Gränge (uttalat Gränje) och är den översta bergslagssocknen i Kolbäcksåns vattensystem uppströms om Bärkebygden längs sjöarna Norra och Södra Barken. En urgammal färdväg passerade genom Grangärde över skogen mot Västerdalälven vid Björbo i gamla Nås socken. Kyrkan byggdes i centralbyn, nära den gamla landsvägen mellan sjöarna Bysjön och Björken, och blev den stora socknens centrum. Läs mer på Grangärde hembygdsförening.

Grangärdebygdens intresseförening

GBI är en aktiv förening som arbetar för en positiv anda, framtidstro, öppenhet och sammanhållning i Grangärdebygden. GBI vill också främja hållbar utveckling av bygden genom konkreta och smarta insatser för miljö och klimat.

GBI har varit drivande med flera insatser kring hållbarhet och solel under det senaste året, bland annat med informationsinsatser kring privata solels-investeringar samt arbete med Ludvika kommun för att få till en laddinfrastruktur för elbilar i byarna. “Plätten” har stärkt sin verksamhet och byggt vidare på att skapa en härlig mötesplats för människor, fauna och småkryp. Den är ett viktigt nav för den fortsatta satsningen med Grangärdebygden som ”hållbarhetscentrum” i Ludvika kommun. En större insats har också gjorts under 2019 för att skapa opinion i syfte att långsiktigt behålla och utveckla betesverksamheten, med de kossorna som håller våra ängar öppna. Kossorna är nu i privat ägo och satsningen görs med en tydlig profil för hållbarhet, regenerativt jordbruk,  holistik management och resiliens inom lokalsamhället.

Bysjöstrand ekoby är nu ett etablerat koncept som har full möjlighet att projekteras fram under 2019 och 2020 tack vare GBI:s arbete tillsammans med Ludvika kommun och andra aktörer. GBI kommer att aktivt arbeta för att tillskapa denna möjlighet med 30–60 nya hushåll till vår bygd inom några år.

GBI har också genomfört Barnens dag och Grangärdeveckan. Under 2019 kommer verksamheten att ses över och förstärkas ihop med föreningarna i bygden.
I slutet av 2018 tog GBI över drift och ansvar för Bystugan i Grangärde. GBI kommer att satsa på Bystugan med en bredare verksamhet och mötesplats. Saxdalens Byalag har åter kunnat ta i drift den före detta skolbyggnaden i byn, som nu bland annat innehåller ett föreningsbibliotek. GBI har varit med och drivit på den processen.

GBI arbetar för hela Grangärdebygden, det vill säga Nyhammar, Grangärde, Sunnansjö, Saxdalen och Säfsen/Fredriksberg. Läs mer på www.grangardebygden.se