Om ekobyar

Bysjöstrand ekoby tar lärdom och erfarenheter från många fina bygg- och boendeinitiativ före oss i Sverige, Tyskland, Holland och på andra platser i Europa. Vi uppskattar mycket det nationella nätverket för ekobyar, som på många sätt tjänar som inspiration i vårt pågående arbete.

Vi har en hög ambition att också vilja vara med och praktiskt bygga våra egna hus, välja byggmaterial och VA-system. Att skapa en så kallad byggemenskap är ett sätt för oss att ta egen kontroll i byggprocessen och bli våra egna byggherrar. Här kan du läsa mer om byggemenskaper.

Läs mer: ekobyar.se/ekobyar/ecovillage.org/

I utvecklingen av Bysjöstrands ekoby har Grangärdebygdens Intresseförening stöd av arkitekt- och kunskapsföretaget Inobi:

Inobi är ett tvärdisciplinärt företag i samhällsbyggnadssektorn, verksamt utifrån visionen att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. Utgångspunkten är en nyfiken och kunskapsintegrerande metodik i en organisation med korta avstånd, där olika specialist- och yrkeskompetenser arbetar tillsammans. Genomgående är en strävan att gå bortom traditionella organisationsformer och -roller och ta ansvar för helheten genom att länka ihop de olika stegen i planerings- och byggkedjan, från behov till bygge. Projekt och uppdrag spänner från avancerade forskningslaboratorier och utbildningsmiljöer till ekobyar och byggemenskaper. På Inobi finns Sveriges första professionella Byggemenskapsledare och företaget har sedan 2015 i egen regi drivit utveckling och utbyggnad av Tångeröds Ekoby på Tjörn. Vid sidan av uppdrag och egenutvecklade projekt bedriver Inobi en kontinuerlig FoU-verksamhet. De senaste åren med fokus på resiliens, sociala byggprocesser, innovativa kretslopp, mötesplatsteori och ekotektur. Inobi grundades 2011 och har idag 20 anställda.

Erik Berg är arkitekt med inriktning mot ekotektur och hållbara livsmiljöer, och det är han som är ansvarig arkitekt för Bysjöstrand från Inobis sida.