Fyra vägar till att bo i Bysjöstrand

Vi efterlyser:

Snickare till Bygghytta

Bybonde

Dig som vill driva verksamhet i bycentrum

Köp en tomt – bygg hus

Tomterna i Bysjöstrands ekoby är tillgängliga för att bebyggas både av privatpersoner, grupper och aktörer. Tomterna är stora och lämpar sig därför generellt för flera bostäder. Ekobyplanen och detaljplanen bildar ett gemensamt paraply för utformning och innehåll.

Se tomtkarta här.

Är du intresserad av en tomt i området Bysjöstrand? Ställ dig i tomtkö här:   

Bygga ett hus åt dig själv eller ett hus med flera bostäder som du exempelvis hur ut eller säljer. 

Tillgängliga tomter

Här hittar du alla tillgängliga tomter och byggrätter i området tillsammans med tillhörande bestämmelser. Klicka på respektive tomt i illustrationskartan för att läsa mer.

Från och med fredagen 27 mars är det möjligt att lämna intresseanmälningar för tomter (se nedan). En intresseanmälan är kostnadsfri, icke bindande och ger dig en köplacering till tomterna baserat på tidpunkten för intresseanmälan.

I etapp 1 är det endast tomter i den norra delen av området som ingår.

TOMTPRISER

Tomtpris är i nuläget inte känt och kommer att fastställas efter att detaljplanen vunnit laga kraft, enligt prognosen i juni 2020.

VAD FÅR MAN BYGGA?

Vad som får byggas på de olika tomterna regleras i detaljplanen och ekobyplanen.

 

Intresseanmälan

Jag vill bygga i Bysjöstrand och önskar därför lämna in en intresseanmälan för följande fastighet(er):

Välj vad du är intresserad av:

Gör några ytterligare val, om du vill:

14 + 8 =