Vid Bysjöns strand

Gemensam projektblogg för Bysjöstrands ekoby

Biologisk Mångfaldens dag – en inspirationstur med Annevi Sjöberg

Av: Thomas Fröbel
Postat under: Nyheter
11 June, 2019
För att fira den Biologisk Mångfaldens dag, bjöd vi in Annevi Sjöberg för en inspirationstur runtom i våra marker. Vi lyssnade på en mycket inspirerande föreläsning där hon delgav oss fantastiska kunskaper och visioner om allt som är ätbart och flerårigt. Hon beskrev bla. mycket ingående om hur man kan och bör tillvarataga skogsbrynet. Det är stort intresse för oss på Bysjöstrand, eftersom vi har mycket av den varan på vår tilltänkta boningsmark.
Denna dag gav oss nya insikter om hur vi bättre kan tillvarataga Bysjöstrands naturliga natur och befintliga flora och fauna. Vi kommer nu att använda oss av denna nyvunna kunskap i det fortsatta planeringsarbetet.
Vi kommer också att planera för ett besök till Stjärnsund och Annevis besöksträdgård, Mångfaldens trädgård.