Vid Bysjöns strand

Gemensam projektblogg för Bysjöstrands ekoby

Vår vackra Plats

Av: Lisa Fröbel
Postat under: Bloggtankar
14 September, 2020


I fredags tog jag och Thomas ihop med familjen Janus en promenad och fikastund vid Bysjöstrand. Nu kan man se höjdnivåerna, badviken, södra delen och infarten – bymitten, på ett väldigt tydligt sätt. Området präglas nu av ängs-karaktär och man kan verkligen föreställa sig får och betande djur vid sjökanten.
– Ni vet väl om att ni kan åka in med bilen och vända längre in, om ni tvekar att stanna till pga. avfarten ner till Bysjöstrand.

Den 5 oktober, kl. 15-17, vill vi kalla samtliga intresserade att medverka på vår Årsstämma som vi nu genomför som ett kombinerat fysiskt och online baserat event. På Facebook gruppen Bysjöstrand – Intressenter, kommer samtliga handlingar inför och efter mötet att finnas tillgängligt.

Vi måste på stämma korrigera stadgar och aktivera föreningen fullt ut. Jag hoppas att ni som har intresse gärna anmäler er att deltaga denna eftermiddag. Antigen genom att skicka en mail till lisa@4eu.se, eller att anmäla er via FB.

Vi jobbar också intensivt med kommunen för att färdigställa underlaget inför detaljplanen. Det är som tidigare nämnts frågorna kring VA som behöver förtydligas. Detta gör att vi nu förordar en lösning med slutet avloppsystem men där vi kopplar på med kommunalt dricksvatten. Vi siktar på att detaljplanen kommer upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i oktober eller november detta år.

Hör gärna av Er om ni vill veta mer detaljer.

// Tjenixen
Lisa