Erik Berg, vår duktige arkitekt, har tagit fram bilder och skisser på hur Bysjöstrand ekoby skulle kunna se ut. Dessa bilder kan vara inspiration till egna funderingar på hur just du vill bo och skapa ditt liv på denna plats. Vi hoppas att de lockar dig att bygga fram Bysjöstrand ekoby tillsammans med oss, utifrån de förutsättningar och val som vi själva gör tillsammans.

Flygbilder

Miljöbilder

Studenternas posters från Högskolan Dalarna