Bysjöstrands ekoby – etapp 1
Kretsloppskvarteret Verkstad Torget Stranden Kulturkvarteret Norra bygatan Saxhyttan 4:479 Saxhyttan 4:478 Saxhyttan 4:477 Saxhyttan 4:476 Saxhyttan 4:475 Midsommarängen Saxhyttan 4:494 Saxhyttan 4:493 Saxhyttan 4:492 Sjöskogshöjden Södra området - etapp 2

Kretsloppskvarteret

Verkstad

Torget

Stranden

Kulturkvarteret

En förtätad bymitt är grundläggande för att Bysjöstrand skall bli en levande by. För att åstadkomma den förtätningen behöver gemensamma funktioner så långt som möjligt samlas till bymitten.

Kulturkvarteret är ekobyns främsta mötesplats och är därför placerat invid områdets infart. Kvarterets funktioner ska vara lätta att nå för besökare från landsvägen. Kvarteret ska fungera som en social motor i området och skapa förutsättningar för vardagliga möten både mellan boende i ekobyn och med besökare och gäster. Kvarteret ska genom sina funktioner skapa en inkluderande vi-känsla och tillhandahålla gemensamma angelägenheter. Kvarteret ska även stärka den lokala ekonomin och kulturen.

Ekobyföreningen eftersträvar att över tid få in en mängd olika funktioner i kulturkvarteret som vänder sig till alla åldrar (ytterst avhängigt intresse och engagemang från boende).

Norra bygatan

Saxhyttan 4:479

Saxhyttan 4:478

Saxhyttan 4:477

Saxhyttan 4:476

Saxhyttan 4:475

Midsommarängen

Saxhyttan 4:494

Saxhyttan 4:493

Saxhyttan 4:492

Sjöskogshöjden

Södra området - etapp 2