Vision och värderingar

Våra visioner om Bysjöstrand ekoby bygger på några grundförutsättningar som är viktiga för oss. De handlar om en hållbar livsstil och social gemenskap som går över generationsgränserna. Vi vill vara en mångfald av individer som tillsammans skapar en tolerant boendemiljö där vi värdesätter och tar tillvara naturens resurser.

Vi utgår från några grundförutsättningar när vi nu bygger Bysjöstrand ekoby. Vill du också bygga och bo här vill vi att du delar de här grundläggande värderingarna och visionerna med oss.

Vision och värdeplattform Bysjöstrand

Klicka på länken för att öppna dokumentet som PDF.

Hur ska det se ut där du vill bo?

Bysjöstrand ekoby är belägen i ett mycket naturskönt område på östra sidan av sjön Bysjön i Grangärde, Ludvika kommun. Idag en igenväxande åker- och hagmark. Inom några år kommer ett 30-tal familjer att bo här. Området är detaljplanelagt och detaljplanen för Bysjöstrand finns att ladda ner här. I samarbete med kunniga arkitekter och byutvecklare har vi tagit fram bilder av våra nuvarande idéer och visioner om hur vi vill leva och bo med våra familjer framöver. Titta på bilderna och börja fundera över hur du skulle vilja ha ditt drömboende här vid Bysjöstrand. Det är nu du kan påverka som mest!

Social gemenskap och gemensamma anläggningar

Bysjöstrand ekoby kommer att innehålla ett antal verksamheter som kräver gemensam hantering och ansvarstagande. Ett centralt beläget byahus utgör navet och mötesplatsen, där mycket av Bysjöstrands sociala samvaro kommer att ske. Här hoppas vi att det finns ett fantastiskt café, lekplatser för barn, mötesmöjligheter, lånelägenhet och annat vi vill ha där.

Vi vill gärna etablera bilpool och kanske även gemensam båtpool i småbåtshamnen vid Bysjöstrand. Vi vill också bygga ett slutet system för VA och gråvatten. Akvaponik är en metod som vi är intresserade av att använda i ekobyn för att ta tillvara den näring som kan utvinnas från vårt vattensystem. Här kan du läsa mer om olika akvaponiklösningar som är i bruk idag.

Planerade aktiviteter


Torsdagen den 28 mars 2019. Under Earth Week, som genomförs av Ludvika kommun, kommer vi att bjuda in till visning och samtal kring Bysjöstrand ekoby. Vi kommer att samlas vid Bysjöstrand på eftermiddagen och sedan fortsätta samtal och dialog i Bystugan i Grangärde. Detaljerat program kommer senare.

Fredagen den 17 maj 2019. Plats: Bystugan i Grangärde. Studenter från Högskolan Dalarna, programmet Byggutbildning, kommer att presentera sitt arbete inom ramen för studier kring småhusbyggande. De har i gruppvisa arbeten fritt studerat förutsättningarna vid Bysjöstrand ekoby. Alstren kommer att visas upp i ett galleri och presentationer kommer att ske. Dagen avslutas med att bästa alstret prisas. Detaljerat program kommer senare.

Fler aktiviteter kommer löpande att presenteras här.

Samarbete med Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna är viktiga samarbetspartners till oss. Med deras stöd kommer studenter inom ekologiska byggprogrammet att göra studentarbeten för att hjälpa oss att se utanför traditionellt byggande. De ska också kunna ge oss forskningsbaserade fakta på det vi vill göra vid Bysjöstrand.