Vill du bli vår granne i Bysjöstrand ekoby?

Vi vill få kontakt med dig som är intresserad av att ha ditt framtida boende i Bysjöstrand ekoby tillsammans med oss. Under första halvåret 2019 bildar vi en grupp för oss nybyggare som vill vara med och utforma byn. I Grangärdebygden finns fantastiska förutsättningar för att vi ska kunna skapa vårt eget boende utifrån en helhetssyn kring miljö, människa och social gemenskap.

Botanisera vidare på den här webbplatsen för att få veta mer om våra tankar. Vill du höra ännu mer är du välkommen att ringa eller mejla.

Bysjöstrand — ekobyn i södra Dalarna

Bysjöstrand ekoby tar lärdom och erfarenheter från många fina bygg- och boendeinitiativ före oss i Sverige, Tyskland, Holland och på andra platser i Europa. Vi uppskattar mycket det nationella nätverket för ekobyar, som på många sätt tjänar som inspiration i vårt pågående arbete. Vi har en hög ambition att också vilja vara med och praktiskt bygga våra egna hus, välja byggmaterial och VA-system. Att skapa en så kallad byggemenskap är ett sätt för oss att ta egen kontroll i byggprocessen och bli våra egna byggherrar. Här kan du läsa mer om byggemenskaper.

Vilka står bakom projektet?

Grangärdebygdens Intresseförening, med lokala företrädare som har kännedom och nätverk i byarna och med starka band till det lokala föreningslivet, har tillsammans med större företag i trakten och kommunen satt ihop en arbetsgrupp där vi jobbar för att utveckla Bysjöstrand Ekoby. Det är vi i arbetsgruppen som är pådrivande och det är vi som bjuder in dig att ta aktiv del i det lokala utvecklingsarbetet och förverkligandet av Bysjöstrand Ekoby.